INNOVAATIOSETELI

Innovaatioiden kaupallistaminen on yksi pääosaamisiamme. Business Enginen asiantuntijat ovat toteuttaneet suuren määrän innovaatio -projekteja lukuisille asiakkaille ympäri Suomea, esimerkiksi Tampereelle, Helsinkiin, Vaasaan, Kuopioon, Savonlinnaan, Ouluun, Kemiin ja Rovaniemelle.

Innovaatioseteli on erinomainen palvelu yrityksille, jotka haluavat hankkia lisätietoa innovaatioidensa kaupallistamisen selvittämisen tueksi. Se on usein myös ensimmäinen Business Finlandin palvelu, jota yritykset käyttävät. Tuen suuruus on 5 000 €, ja se on käytettävä kokonaan asiantuntijapalvelujen hankintaan. Tuen osuus on 100% palvelun arvonlisäverottomasta määrästä. Lisätietoja Innovaatiosetelistä saat täältä. Autamme sinua projektin hakemisessa ja raportoinnissa. Mutta Business Finland päättää aina tapauskohtaisesti täysin itsenäisesti setelin myöntämisestä kullekin hakijalle. Business Finlandin rahoittamia Innovaatioseteli sekä aiempia vastaavia Tuoteväylä, Tuli ja Tutli -projekteja olemme toteuttaneet noin 80 kpl. Näissä painopiste on ollut kaupallistamisen kysymyksissä, emme ole esimerkiksi toteuttaneet IPR-selvityksiä, teknisiä protoja tai ohjelmisto-demoja. Yhteyshenkilömme Innovaatiosetelissä on Mikko Pesonen, mikko.pesonen@businessengine.fi, 044 0321 297.

Seuraavassa esimerkkilistausta Business Enginen asiantuntijoiden toteuttamista Innovaatioseteli, Tuoteväylä, Tuli ja Tutli -projekteista. Luottamuksellisuuden johdosta projekteista ei voi kertoa tarkemmin.

 

TEKNOLOGIA JA FYYSISET TUOTTEET

Maalämpöpumppuihin liittyvä innovaatio

 • Asiantuntijapalvelu yhdistettynä uuteen teknologiaan

 Älykäs sähkökeskus

 • Perinteiseen sähkökeskukseen lisätään IT- ja automaatio-ominaisuuksia

Puun siirtoon metsässä kehitetty siirrin

 • Uutta tekniikkaa hyödyntävä ratkaisu perinteiseen ongelmaan

Energiatuote kuluttajille

 • Uusiutuvaa bioenergiaa hyödyntävä energian / lämmön lähde

Liikenteen mobiili tuote- ja palvelukonsepti

 • Monia samaan asiakasryhmään liittyviä palveluja integroituna

Mobiili musiikin kuuntelun konsepti ja palvelu

 • Paikannustietoa ja lyhyen matkan langattomia tekniikoita hyödyntävä ratkaisu

Ulkovalaistuksen ohjausratkaisu mobiiliverkkoon perustuen

 • Uuden teknologian hyödyntäminen perinteisessä tuoteympäristössä

Kiintyvyysanturiin perustuva talviurheilun tuote

 • Teknologiatuote (mittausyksikkö, ohjelmisto)

Erääseen talviurheilulajiin perustuva konsepti

 • Täysin uuden tyyppinen, uutta teknologiaa hyödyntävä ratkaisu. Fyysisen ja palvelutuotteen kombinaatio

Anturiteknologiaan perustuva mittalaite

 • Uusinta mittausteknologiaa hyödyntävä mittausratkaisu

Akkukäyttöinen, radio-ohjattava tavarankuljetuskonsepti

 • Monikäyttöinen tavarankuljetus- ja työkonekonsepti

Saunan teknologiatuote

 • Ilmanvaihtoon ja lämmönsäätöön liittyvä tuote

Vaatimusmäärittelypalvelut IT-yrityksille

 • Sähköinen- ja konsultointipalvelu

Käytettävyyspalvelu ohjelmistoteollisuuteen

 • Web-palvelu ja sähköinen palvelu

PALVELUT

Tuotekonfigurointiratkaisu

 • Konsultointituote ja IT-palvelu raskaaseen koneenrakennusteollisuuteen

Ympäristöpalvelu

 • Web-palvelu ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen

Henkilöstöresurssien liiketoimintakonsepti

 • Palvelukonsepti, jossa hyödynnetään verkosto-toimintatapaa ja sähköisiä työkaluja

Urheilun valmennusjärjestelmä

 • Teknologia- ja palvelutuote (web-palvelu, työasemaohjelmisto, urheilijalla olevat teknologiaratkaisut)

Esteettömän matkailun palvelutuote

 • Erityisryhmille suunnitellut matkailupalvelut

Hoivakotikonsepti

 • Erityisryhmille suunniteltu, uudenlainen palvelutuote 

Uusi televisiokonsepti

 • Mobiiliteknologiaa ja webiä hyödyntävä interaktiivinen ohjelmakonsepti

Kiinteistöjen energiansäästökonsepti

 • Verkostoitunut palvelukonsepti PK-yritysten, julkisten kiinteistön omistajien ja kotitalouksien energiansäästöön

Hallinnollinen IT-palveluratkaisu

 • Sovellus oppilaitoksille kansainvälistymiseen liittyvien asioiden hoitoon

IT-palvelu oppilaitosten liikunta-asioihin

 • Web-palvelu oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilöstön käyttöön

Kiinteistöautomaatioon ja -konsultointiin liittyvä palvelukonsepti

 • Systeemi-integraatioon perustuva palvelutuote kiinteistön omistajille ja hallinnoijille

HYVINVOINTI JA TERVEYS

Ensi- ja akuuttihoidon koulutuskonsepti

 • Virtuaaliseen oppimisympäristöön perustuva palvelukonsepti

Hyvinvointi, terveys ja energiansäästötuote

 • Konsepti yhdistää useita teknologiaratkaisuja, toteuttaen useita asiakashyötyjä

Palvelukonsepti raskaana oleville

 • Liikunnan ja kehonhuollon palvelu raskaana oleville

Kylmäterveyden konsultointituote

 • Konsultointia ja sähköisiä palveluja yhdistävä palvelutuotekonsepti

Pelillinen sovellus terapiakäyttöön

 • Perinteinen lautapelimalli sovellettuna erityisryhmän terapiakäyttöön mobiililaitteissa

Erityisryhmän apuvälinetuote

 • Apuväline sairaiden ja vammaisten arjen helpottamiseen

Lääkäriasema ja työterveyshuolto

 • Lääkäriasema-idean kaupallistaminen ja konseptonti

Terveysmonitori

 • Mobiili ja web-palvelu

MUUT

Liikuntavälineen huollon tuote

 • Suksien huoltoon liittyvä tuotekokonaisuus

Videoprojektori-tuote

 • Videoprojektorien käyttöä helpottava tuotekonsepti

Liikkuva kamerayksikkö

 • Googlen kartta-auton tyyppinen konsepti, edullisempi ja maastossa liikkuva

Lastenhoidon tuote

 • Huonekalu / tuotekonsepti lapsen hoitoon

Rakentamisen uusvanha innovaatio

 • Uuden tekniikan hyödyntäminen perinteisessä välikattoratkaisussa

Rakentamisen tekninen uusi konsepti

 • Muurauksen toteuttamista ja laatua parantava tuote

Lemmikkieläintuote – terveys

 • Lemmikkieläimen terveyteen liittyvä tuote

Lemmikin omistajien harrastamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvä sovellus

 • Älypuhelinratkaisu, jossa hyödynnetään myös web-palveluja