YRITTÄJYYSBUUSTI

Suuren suosion saavuttaneen Yrittäjyysbuusti -palvelun toinen vaihe on tullut asiakkaille tarjolle kesäkuussa 2019 ja palvelu on saatavissa vuoden 2020 loppupuolelle saakka. Palvelu on osa Kasvubuusti -konseptia. Maksuton palvelu on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneiden lisäksi myös uusille yrittäjille, joiden yritystoiminta on kestänyt alle 12 kk. Palvelua voivat hyödyntää Pirkanmaalla asuvat henkilöt ja yritykset.

MIKÄ ON YRITTÄJYYSBUUSTI?

Yrittäjyysbuustin tarkoituksena on antaa sopivaa apua yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen – tai vaikka auttaa vain kartoittamaan, olisiko sinusta yrittäjän saappaisiin. Toiminta perustuu buustaajien eli palvelutuottajien verkostoon, josta asiakas saa valita juuri omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa, koulutusta tai konsultointia maksuttomasti. Tavoitteena on, että asiantuntijoiden neuvoilla henkilö pääsee eteenpäin ja saa yritysideaan lisää osaamista, sparrausta ja neuvontaa. Yritystoiminnan kehittämisen ja yrityksen perustamisen lisäksi palvelun tuloksena voi syntyä myös erilaisia kevytyrittäjyyden ja itsensä työllistämisen muotoja. Lisätietoa Yrittäjyysbuustista löydät täältä.

KUINKA YRITTÄJYYSBUUSTIIN PÄÄSEE MUKAAN?

Yrittäjyysbuustia voit käyttää, kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai olet toiminut yrittäjänä alle 12 kuukautta. Voit olla työtön, työssä oleva, opiskelija tai yrittäjänä toimiva. Yrittäjyysbuustiin hakeudutaan palvelualusta.fi -sivuston kautta. Palvelun voi aloittaa, kun olet ilmoittautunut TE-palveluiden asiakkaaksi ja sopinut asiasta TE-toimiston kanssa. Varsinaisen aloituspäivän sovit henkilökohtaisesti palveluntarjoajan kanssa. Jos olet jo TE-palveluiden asiakas, voit ilmoittautua palveluun suoraan palvelualusta.fi -sivuston kautta.

MITEN YRITTÄJYYSBUUSTI -PROJEKTI KÄYTÄNNÖSSÄ TOTEUTETAAN?

Projektin toteuttamistapa on vapaa, se sovitaan palveluntoimittajan ja asiakkaan kesken. Toteutus voi olla vaikkapa täysin sähköinen, ilman henkilökohtaista tapaamista, esimerkiksi jollain palveluntoimittajalla yrittäjyyden verkkokoulutuksen suorittaminen. Me Business Enginessä toteutamme vain konsultointi -projekteja ja tapaamme aina asiakkaan kasvotusten ja keskustelemme asioista kunnolla. Tapaamisia on yleensä useampia. Mutta joissain tapauksissa olemme pitäneet vain yhden 4-5 tunnin workshop-tyyppisen palaverin, yleensä syystä, että asiakaalla on kiire yrityksen perustamisessa. Tällöinkin yhteistyötä on tehty muutoinkin; sähköpostitse ja puhelinkeskusteluin. On yleistä, että teemme myös ns. kirjoituspöytä -työskentelyä, eli käymme läpi asiakkaan dokumentteja (liiketoimintasuunnitelma, laskelmat, palvelukuvaukset, …) ja teemme niihin lisää sisältöä tai kehittämissuosituksia.

Kerromme avoimesti minkä korvauksen saamme jokaisesta asiakasprojektista. Yrittäjyysbuusti -palvelut on kilpailutettu Suomen ja EU:n hankintalainsäädäntöä noudattaen. Tässä vaiheessa on jo määritelty se korvaus, minkä hanke palveluntuottajille korvaa palvelun tuottamisesta. Korvaus on 500 € /asiakas, riippumatta toteutustavasta tai projektin kestosta. Korvaus on kaikille palveluntuottajille sama. Lisäksi maksetaan 200 € bonus-korvausta, jos asiakas on ollut riittävän tyytyväinen palvelun laatuun (4-5, asteikolla 1-5). Jos asiakas perustaa yrityksen tai menee esimerkiksi jäseneksi osuuskuntaan, maksetaan toinen 300 € bonus. Edelliset koskevat yritystoimintaa suunnittelevia. Jo toimivalle (alle 12 kk ikäinen) korvaukset ovat hieman korkeampia, eikä yrityksen perustamisbonusta luonnollisesti makseta. Me Business Enginessä emme missään tapauksessa ”väkisin” yritä saada asiakkaista yrittäjiä, jotta voisimme saada siitä erillisen bonuksen. Mutta oleellista kuitenkin asiakkaan kannalta on, että palvelu on hänelle maksutonta.

 

  
Business Engine tarjoaa yrittäjyysbuustissa seuraavia kolmea palvelua, joiden toteuttaminen räätälöidään aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. Ja toki sparraamme sinua kaikessa muussakin yrittäjyyteen liittyvässä. 
  
   
Liikeidean kehitys,
palvelu- ja
tuotekonseptointi (alle 12 kk toimineen yrittäjän palvelu)
Teknologia- ja
asiantuntija-pohjainen
liiketoiminta (aloittavan yrittäjän palvelu)
Liiketoiminta-suunnitelma,
talouslaskelmat ja
rahoitus (aloittavan yrittäjän palvelu)
   
Palvelussa ideoidaan ja kehitetään palvelu- ja tuotekonsepteja sekä liikeideaa luovalla mutta silti analyyttisellä tavalla. Aiheina on myös mm. liiketoiminta- ja ansaintalogiikka. Työssä painottuu moderni ajattelu, jolla päästään paremmin ja nopeammin käsiksi olennaisiin liiketoiminnan kehittämisen kysymyksiin, kuten asiakkaan, markkinoiden ja kilpailun aitoon ymmärtämiseen. Palvelu soveltuu niin perinteisille toimialoille kuin myös teknologia- ja asiantuntijasektoreille. Palvelu räätälöidään jokaiselle asiakkaalle. Sparraamme sinua myös myös muissa liiketoiminnan kysymyksissä. Referenssinä noin 300 vastaavaa projektia.Palvelussa keskitytään erityisesti osaamisintensiivisten asiakaskohderyhmien tai henkilöiden liiketoiminnan analysointiin, kehittämiseen ja muuhun edistämiseen. Business Enginen Yrittäjyysbuusti -tiimin jäsenet ovat toteuttaneet näille kohderyhmille noin 80 projektia Business Finlandin (Tekesin), ELY:n, Keksintösäätiön ja korkeakoulujen tilauksesta. Esimerkiksi Innovaatioseteli-, Tuoteväylä-, Tuli- ja Tutli -projekteja. Lisäksi muulla rahoituksella noin 100 vastaavaa projektia, esimerkiksi Nokia Bridge -ohjelmaan liittyen. Yhteistyötä tehdään myös korkeakoulujen innovaatio- ja yrittäjyysyksiköiden kanssa.Palvelussa annetaan neuvoja, tietoja ja sparrausta, jotta henkilö pystyy laatimaan itseään ja yritystään mahdollisimman paljon hyödyttävän liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelma tehdään ensisijassa yrittäjää itseä varten, mutta toki sitä usein hyödynnetään esimerkiksi yrityslainan, starttirahan sekä ELY:n tai Business Finlandin tuen hakemisessa. Panostamme projektissa liikeidean sekä myytävien tuotteiden ja palvelujen analyysiin. Pohdimme asiakkaan kanssa yhdessä myös markkinoita, kilpailua sekä myyntiä ja markkinointia. Ja toki myös välttämättömät laskelmat ja rahoitus ovat tärkeitä aiheita. Referenssinä kokemus satojen liiketoiminstasuunnitelmien analysoinnista, laatimisesta ja sparrauksesta.

MEILLÄ ON YRITTÄJYYSBUUSTIIN PÄTEVÄT ASIANTUNTIJAT

 
Ota yhteyttä, et sitoudu vielä mihinkään. Keskustellaan miten voisimme auttaa sinua yrittäjyyden miettimisessä ja suunnittelussa.  
Mikko PesonenTimo Suominen
Kokemusta sadoista starttiraha-analyyseistä, aloittavista ja nuorista yrityksistä kaikilta toimialoilta. Erikoisalana alkavat yritykset, innovaatioiden kaupallistaminen, markkinointi ja tuotteistaminen.Kokemusta kymmenistä aloittavista ja nuorista yrityksistä, ICT ja konepajateollisuus. Erikoisalana alkavat yritykset, innovaatioiden kaupallistaminen, markkinointi, rahoituksen hakeminen.
Yhteyshenkilönä Yrittäjyysbuusti -projekteissa toimii Mikko Pesonen. mikko.pesonen@businessengine.fi, 044 0321 297
 

MIKSI VALITA BUSINESS ENGINE YRITTÄJYYSBUUSTISSA?

KYKY KEHITTÄÄ PALVELUJA, TUOTTEITA JA LIIKETOIMINTAKONSEPTEJA

Merkittävin erilaistava tekijä verrattuna esimerkiksi yrittäjyyskouluttajiin, kunnallisiin yritysneuvojiin tai työuravalmentajiin on todellinen kykymme kehittää asioita, tavoitteena yrittäjyys. Emme vain kerro miten asioiden olisi hyvä olla, vaan myös esimerkiksi millä keinoilla, resursseilla, verkostoilla, strategialla ja markkinoilla nämä liiketoiminnan kysymykset ratkaistaan. Pystymme yhdistämään rationaalisen ja luovan liiketoiminnan kehittämisen.

KOKEMUS ALOITTAVISTA YRITYKSISTÄ

Tunnemme alkavien yritysten ja yrittäjien tilanteen hyvin. Olemme analysoineet ja sparranneet satoja liiketoimintasuunnitelmia ja laskelmia. Tiimimme jäsenet ovat laatineet eri maakuntien TE-toimistoille noin 650 starttirahalausuntoa, joten tunnemme hyvin myös starttirahan edellytykset ja prosessin.

ERI TOIMIALOJEN JA LIIKETOIMINTOJEN TUNTEMUS

Eri toimialat ovat käyneet meille vuosien mittaan tutuiksi. Tunnemme perinteisiä toimialoja ja palveluja, sekä kuluttaja että Bto-B markkinassa. Mutta myös eri teknologiatoimialat ja asiantuntijapalvelut ovat osaamisalaamme, kuten myös startupit ja niiden toimintakenttä.