REFERENSSIT

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä viime vuosina tekemistämme projekteista. Referenssit ovat Business Enginen asiantuntijoiden henkilökohtaisesti toteuttamia projekteja eri puolille Suomea. 

KANSAINVÄLISTYMISEN MENTOROINTI – TUTKIMUS JA KONSEPTISUUNNITTELU

Eräälle suurelle suomalaiselle kaupungille toteutettiin kansainvälistymisen mentorointiprojekti. Tavoitteena oli kehittää malli, jolla saadaan hyödynnettyä kokeneiden kansainvälisen liiketoiminnan osaajien tietämystä ja kokemuksia, kohderyhmänä kansainvälistymisen alussa olevat yritykset ja yrittäjät. ”Valitsimme konseptin pohjaksi mentoroinnin, sillä halusimme ratkaisun, jossa yritykset ja niiden henkilöt auttavat toisiaan. Tarjolla kun on jo monenlaista julkista palvelua kansainvälistymiseen liittyen, kuten myös kansainvälistymisen konsultteja löytyy suuret joukot”, kertoo asiakkaan projektista vastaava henkilö. Business Enginen asiantuntijana projektissa toimi Mikko Pesonen.

MAAHANMUUTTAJAYRITTÄJYYDEN SPARRAUS  – BUSINESS TAMPERE JA PIRKANMAAN YRITYSKUMMIT 

Business Tampereen tilauksesta toteutettiin maahanmuuttajayrittäjyyden koulutus. Kohderyhmänä oli Pirkanmaan Yrityskummit ry:n jäsenistö. Koulutusta pohjustettiin jäsenistölle tehdyllä sähköisellä tutkimuksella, jossa selvitettiin mm. jäsenistön kiinnostusta toimia maahanmuttajayrittäjien mentorina. Yrittäjän kannattaa ottaa yhteyttä yrityskummien Tapani Kaskelaan ja selvittää josko löytyisi juuri itselle sopiva kummi yritystoiminnan kehittämiseen. Ja on hyvä muistaa, että yrityskummien palvelut ja neuvonta ovat maksuttomia.  

YRITTÄJYYSBUUSTI – PIRKANMAA

Pirkanmaan TE-palvelujen Yrittäjyysbuusti -hankkeessa Business Enginen asiantuntijat ovat konsultoineet jo merkittävää joukkoa henkilöitä, jotka ovat yrittäjyyden miettimisen eri vaiheissa. On henkilöitä, joilla on olemassa tuote- tai palveluidea, mutta ei vielä lainkaan liiketoimintasuunnittelua sen ympärillä. Sitten on henkilöitä, joilla on jo liiketoimintasuunnitelma tehtynä ja he tarvitsevat ennen kaikkea liiketoiminnan kokonaisvaltaista sparrausta ja konkreettisia neuvoja esimerkiksi rahoitukseen, pantreroitumiseen ja markkinointiin. ”Näitä projekteja on ollut erittäin mielenkiintoista ja mukavaa tehdä”, toteaa Business Enginen Timo Suominen.

YRITTÄJYYSBUUSTI – TUOTTEISTAMINEN

Yrittäjyysbuusti asiakkaalle toteutettiin uudenlaisen hyvinvointipalvelun tuotteistaminen sekä liikeidean saattaminen kaupalliseen muotoon. Asiakkaan haasteena oli myös kilpailijoista erottautuminen sekä palvelun hinnoittelumalli. Kahden asiakastapaamisen aikana ideat jalostettiin työpajamaisesti sparraten kohti kaupallista pilotointiavalmiutta. Konsultoinnin lopuksi asiakkaalle luotiin vielä toimintasuunnitelma palvelun jatkokehitykseen, pilotointiin ja varsinaiseen liiketoiminnan käynnistämiseen. ”Suosittelen Tampereen seudulla yrittäjyysbuustia kaikille, joilla on mahdollisuus tähän tarttua”, kertoo Sanna Harolin, Kunnonkoutsi.fi

KANSAINVÄLISTYMINEN – SIJOITTAJA- JA KASVUSUUNNITELMA

Helsinkiläinen turvallisuusalan laitteita ja IoT-järjestelmiä maahantuova yritys halusi lähteä laajentamaan toimintaansa muihin Pohjoismaihin sekä Viroon. Kasvun mahdollistamiseksi asiakkaalle luotiin kolmivaiheisella strategisella hankkeella nykytila-analyysi kansainvälistymisen osalta, strateginen sijoittajamateriaali kansainvälistymissuunnitelman pohjaksi sekä suunnitelma sähköisten liiketoimintojen kehittämisestä kansainväliseen toimintaan. Suunnitellut toimenpiteet jalkautetaan käytäntöön vuoden 2019 aikana.

METALLITEOLLISUUS – KOHTI KASVUA

Erityisesti Satakunnassa valmistavan alihankinnan teollisuudelle on tehty lukuisia yrityskuvan, palvelukonseptin kehittämisen sekä strategisen kasvujohtamisen projekteja. Lisäksi on toteutettu kymmeniä erilaisia työpajoja yritysten avainhenkilöiden kanssa mm. liiketoiminnan kasvun, palvelumuotoilun ja yrityskuvan kehittämisen parissa. ”On ollut erinomaista huomata kuinka avainhenkilöstöä osallistamalla alusta lähtien saavutetaan erinomaisia tuloksia nopeallakin aikataululla”, toteaa Timo Suominen Business Enginestä.

YRITYSTAKOMO –  UUSIEN IDEOIDEN KAUPALLISTAMINEN

Yritystakomon asiakkaille, hautojille, on toteutettu lukuisia yritys-, tuote- ja palveluideoiden arviointi- ja kaupallistamisprojekteja. Lisäksi on pidetty asiantuntijapuheenvuoroja aiheina mm. kaupallistaminen sekä asiakas-, markkina- ja kilpailijatiedon käyttö liiketoiminnan suunnittelussa. ”Yritystakomo on ollut hyvin mieluisa kumppani. Kun itsekin teen paljon uusien ideoiden kaupallistamisprojekteja, on Yritystakomo hyvin kotoisa paikka”, kertoo Business Enginen Mikko Pesonen. Yritystakomo perustettiin vuonna 2010 ja sen tavoitteena oli synnyttää uusia menestyviä kasvuyrityksiä Oulun seudulle. Se oli yksi merkittävä konkreettinen väline, jolla pyrittiin ratkaisemaan Oulun Nokia-murroksen aiheuttamia huomattavia haasteita. Toiminnan piirissä oli useita satoja henkilöitä usean vuoden aikana. 

KASVUOPEN -MENTOROINTI TAMPEREELLA 

Business Enginen Mikko Pesonen oli mentorina (ns. myllärinä) Pirkanmaan KasvuOpenissa huhtikuussa 2019. Mukana oli myös hyvä joukko muitakin mentoreita, jotka antoivat aikansa maksutta hyvään tarkoitukseen. Business Enginen asiantuntijat ovat olleet KasvuOpen -mentoreina kolmessa eri maakunnassa. KasvuOpenissa mukana olevat yritykset vastaavat erinomaisen hyvin asiakasprofiiliamme, sillä noin kymmenen Business Enginen asiantuntijien asiakasta on päässyt KasvuOpenissa maakunnallliseen tai valtakunnalliseen finaaliin. Useampia näistä yrityksistä on konsultoitu muutamia vuosi aiemmin mm. Business Finlandin (Tekesin) Tuoteväylä tai Innovaatioseteli -palveluilla. 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA KASVUYRITYKSILLE

Business Enginen asiantuntijat ovat olleet toteuttamassa kasvusuunnitelmia reilulle kymmenelle itä-suomalaisen yliopistokaupungin kasvuyritykselle, yhteistyössä kaupungin elinkeinoyhtiön kanssa. Joukossa oli sekä teknologiayrityksiä, asiantuntijayrityksiä että myös täysin uusiin liiketoimintakonsepteihin pohjaavia yrityksiä. Jokaisen yrityksen toimintaa analysoitiin ensin tarkasti ja sitten tehtiin kullekin räätälöity kasvusuunnitelma.

CADDIEON – UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN

CaddieON oli uudentyyppinen kokonaisvaltainen ratkaisu golf -harrastajien tarpeisiin. CaddieON hyödynsi sen ajan uusinta teknologiaa, esimerkkeinä pilvi-palvelut, GPS, kiihtyvyysanturit sekä RFID. ”Mikko Pesonen oli tukena, kun hahmottelimme yhdessä ideaa aivan alkuvaiheessa, käytimme työn tuloksia myös Nokia Bridge -rahoituksen hakemisessa. Olimme tunnistaneet ongelman ja meillä oli alustava tekninen ratkaisu. Pohdimme yhdessä asioita ennen kaikkea asiakkaiden kannalta; mitä golfaajat todella haluavat, että harrastaminen on entistä mielenkiintoisempaa ja hauskempaa. Sitten hahmottelimme kaupallistamisvaihtoehtoja; kumppaneita, liiketoimintalogiikkaa sekä strategiaa ja kokonaiskonsepti alkoi saada ilmaa siipien alle. Mikolta saatu apu jämäköitti liiketoimintasuunnitelmaamme. Varsinaisen liiketoimintavaiheen toteutimme sitten yksin”, kertoo idean keksijä Tuomo Lalli. 

SUUN TERVEYDENHUOLTO – UUDEN PALVELUKONSEPTIN MARKKINATUTKIMUS 

Suomalaiselle korkeakoululle ja sen tutkimusyksikölle toteutettiin markkinatutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää sekä yksityisen että julkisen suun terveydenhuollon toimijoiden näkemyksiä uudesta palvelukonseptista. Tutkimuksen otos oli noin 900 henkilöä. Tutkimus toteutettiin sähköisellä tutkimusjärjestelmällä ja tutkimuslomake räätälöityi automaattisesti vastaajan antamien aiempien vastausten perusteella. ”Tutkimuksella saatiin hyvä kuva markkinoista ja potentiaalisten asiakkaiden näkemyksestä uudesta palvelukonseptista. Tutkimus toimii myös erinomaisena markkinointivälineenä; konsepti on nyt potentiaalisille asiakkaille jo tuttu, kun heihin ollaan myöhemmin yhteydessä”, kertoo kehitysprojektin vetäjä.  

MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU – TYÖTERVEYSPALVELUT

Asiakas suunnitteli työterveysyrityksen perustamista keskisuureen suomalaiseen kaupunkiin, jossa oli kilpailijana jo yksi suuri valtakunnallinen toimija sekä kaksi pienempää paikallista yritystä. Osana liiketoiminnan suunnittelua toteutettiin markkinatutkimus potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Markkinatutkimuksen lisäksi tehtiin markkina- ja kilpailija-analyysi, määritettiin yrityksen palvelutarjontaa sekä kehitettiin yrityksen liiketoiminta-logiikkaa ja ansaintamalleja, sisältäen esimerkiksi partneruuksien määrittelyn. 

TUOTEVÄYLÄ JA INNOVAATIOSETELI

Suomessa kehitetään paljon ideoita, mutta riittävän monet ideat eivät etene kunnolliseen kaupallistamisvaiheeseen. Tuoteväylä oli vuosien ajan hyvä ratkaisu, kun haluttiin selvittää uusien tuote- ja palveluideoiden mahdollisuuksia. ”Pääasiassa konsulteilta tilattavat projektit kohdistuivat IPR-asioihin tai kaupallistamismahdollisuuksiin, joissa selvitettiin mm. markkinoita, kilpailua, asiakkaita sekä alustavaa liiketoimintakonseptia ja kaupallistamispolkua”, kommentoi Lapin ELY:n aiempi innovaatioasiantuntija Risto Lustila ja nykyinen Business Finlandin innovaatiosetelin tuotepäällikkö. 

TRIOplus LIIKETOIMINNAN ANALYYSI

TRIOplus oli Teknologiateollisuus ry:n monivuotinen yrityskehityskokonaisuus. Paikallisia TRIOplus -hankkeita on toteutettu eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli generoida kasvua teknologiateollisuuden yrityksiin ja sitä kautta kasvattaa koko Suomen kansantaloutta. ”Toteutimme asiakkaalle liiketoiminnan analyysin käyttäen hyväksi sähköistä Prgogress -työkalua. Käsiteltyjä aiheita olivat mm. asiakkaat, tuotteet, kilpailijat, aiemmin toteutetut kehittämistoimet sekä tulevaisuudessa tarvittava kehittäminen. Toki kävimme läpi myös omistajien näkemyksiä yrityksen tulevaisuudesta sekä avainlukuja taloudesta. Monet asiakkaat ovatkin käyttäneet raporttia liitteenä, kun ovat hakeneet rahoitusta pankeilta tai kehittämistukea esimerkiksi ELY-keskukselta”, kertoo projektia yhdessä toisen Business Enginen asiantuntijan Mikko Pesosen kanssa toteuttanut Pekka Kantola.

LIIKETOIMINTAMALLIN UUDISTAMINEN – OHJELMISTOTALO

Suomalainen ohjelmistotalo oli uusien ratkaisujen edessä, kun yrityksen päätuotteet olivat tulossa elinkaarensa päähän. Lisäksi osassa yrityksen tuotteissa asiakkaat olivat voimakkaasti siirtymässä ohjelmistojen lisenssien ostamisesta sovellusvuokraukseen. Markkinat, kilpailu, teknologiat ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen olivat kaikki muuttumassa samaan aikaan. Yritys ei ollut vielä kriisivaiheessa, mutta korjaavat strategiset toimenpiteet oli tehtävä viivyttelemättä. Aluksi teimme yhdessä asiakkaan kanssa kunnollisen analyysin tilanteesta. Sen jälkeen teimme konkreettisen kehittämissuunnitelman korjaavista toimenpiteistä, joilla vastata haastavaan tilanteeseen. Saimme oikaistua yrityksen tilanteen.

MERANTI – PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Merantille on kehitetty Business Finlandin (Tekesin) rahoituksella täysin uuden tyyppinen Clean Management -palvelu. Puhtauspalvelut on perinteisesti mielletty ”low tech” -alaksi, mutta kiinteistönomistajien vaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. ”Haluamme olla kehityksen eturintamassa ja tarjota asiakkaillemme uudentyyppisiä kiinteistöjen arvoa ylläpitäviä asiantuntijapalveluja. Olemme myös ottaneet käyttöön uusimpia teknologiaratkaisuja, mm. työprosessien automaattisen seurannan hyödyntäen langatonta ja RFID-teknologiaa”, kertoo yrittäjä Antti Pietilä. Meranti Siivouspalvelut on oululainen, lähes 100 henkilöä työllistävä puhtausalan ammattilainen. Yritys tunnetaan alansa edelläkävijänä ja se on saanut kehittämistyöstään monia julkisia tunnustuksia, myös teknologian saralta. 

JMC ENGINE – ASIAKASTUTKIMUS

JMC Enginelle on toteutettu asiakastutkimuksia yli 10 vuoden ajan. Kohderyhmänä ovat olleet asiakkaat sekä Suomessa että ulkomailla, merkittävimpinä ABB:n, Wärtsilän ja L’Orangen eri yksiköt. Tutkimukset on toteutettu Questbackin sähköisellä tutkimusjärjestelmällä, sekä suomeksi että englanniksi. ”Tutkimukset ovat antaneet meille arvokasta tietoa asiakkaan kokemuksesta ja olemme hyödyntäneet tutkimusten tuloksia kohdistamalla kehitystoimenpiteitä asiakkaalle tärkeisiin seikkoihin, esimerkiksi yhteydenpitoon eri toimintojen välillä”, kertoo toimitusjohtaja Henri Säkkinen. JMC Engine Oy on Siikajoen Ruukissa toimiva merkittävien teollisuusyritysten sopimusvalmistuskumppani, joka tarjoaa vaativia koneistuksen ja järjestelmien kokoonpanon palveluja.